တဈနှဈကှာပှီးနောကမွှာ IOK Company နဲ့လကတွှဲဖှုတလွိုကပွှီဲဖှဈတဲ့ GFRIEND အဖှဲ့ဝငဟွောငွး Sowon

တဈနှဈကှာပှီးနောကမွှာ IOK Company နဲ့လကတွှဲဖှုတလွိုကပွှီဲဖှဈတဲ့ GFRIEND အဖှဲ့ဝငဟွောငွး Sowon

GFRIEND ရဲ့အဖှဲ့ဝငဟွောငွးတဈယောကဖွှဈသူ Sowon ဟာဆိုရငွ IOK Company နဲ့လကတွှဲပှီးတဈနှဈအကှာမှာတော့ ကုမပြဏီကနေ နှုတထွှကဖွို့အတှကွ ဆုံးဖှတလွိုကပွှီဲဖှဈပှီး IOK Company ရဲ့ Official Website မှာလညွး Sowon ရဲ့ဖှုတပွဈလိုကပွှီဖှဈတာကို တှေ့ရပါတယွ။

GFRIEND အဖှဲ့ဖကှသွိမွးပှီးနောကပွိုငွးမှာ Sowon က သရုပဆွောငအွလုပကွို ပိုမိုအားစိုကလွုပဖွို့အတှကွ ရညရွှယထွားခဲ့ပမယေ့လွညွး IOK Company နဲ့လကတွှဲခဲ့တဲ့ တဈနှဈအတှငွးမှာတော့ ‘My Chilling Roommate’ ဆိုတဲ့ ရုပရွှငတွဈကားတညွးကိုသာ ရိုကကွူးခဲ့ရတာ ဖှဈပါတယွ။

လကရွှိအခှိနမွှာတော့ Sowon က မညသွည့အွဂငှစွေီနဲ့မှှလကတွှဲထားခှငွးမရှိဘဲ တဈကိုယတွညွးသာရပတွညနွလကှရွှေိပှီး IOK Company ဆိုတာကတော့ Jo In Sung, Chae Jong Hyeop နဲ့ B.I. တို့လိုမှိုး နာမညကွှီးအနုပညာရှငတွှနေဲ့ လကတွှဲထားတဲ့ အဂငှစွေီတဈခုဖှဈပါတယွ။

Ref : GStarLive
Nemo

တဈနှဈကှာပှီးနောကမွှာ IOK Company နဲ့လကတွှဲဖှုတလွိုကပွှီဲဖှဈတဲ့ GFRIEND အဖှဲ့ဝငဟွောငွး Sowon

GFRIEND ရဲ့အဖှဲ့ဝငဟွောငွးတဈယောကဖွှဈသူ Sowon ဟာဆိုရငွ IOK Company နဲ့လကတွှဲပှီးတဈနှဈအကှာမှာတော့ ကုမပြဏီကနေ နှုတထွှကဖွို့အတှကွ ဆုံးဖှတလွိုကပွှီဲဖှဈပှီး IOK Company ရဲ့ Official Website မှာလညွး Sowon ရဲ့ဖှုတပွဈလိုကပွှီဖှဈတာကို တှေ့ရပါတယွ။

GFRIEND အဖှဲ့ဖကှသွိမွးပှီးနောကပွိုငွးမှာ Sowon က သရုပဆွောငအွလုပကွို ပိုမိုအားစိုကလွုပဖွို့အတှကွ ရညရွှယထွားခဲ့ပမယေ့လွညွး IOK Company နဲ့လကတွှဲခဲ့တဲ့ တဈနှဈအတှငွးမှာတော့ ‘My Chilling Roommate’ ဆိုတဲ့ ရုပရွှငတွဈကားတညွးကိုသာ ရိုကကွူးခဲ့ရတာ ဖှဈပါတယွ။

လကရွှိအခှိနမွှာတော့ Sowon က မညသွည့အွဂငှစွေီနဲ့မှှလကတွှဲထားခှငွးမရှိဘဲ တဈကိုယတွညွးသာရပတွညနွလကှရွှေိပှီး IOK Company ဆိုတာကတော့ Jo In Sung, Chae Jong Hyeop နဲ့ B.I. တို့လိုမှိုး နာမညကွှီးအနုပညာရှငတွှနေဲ့ လကတွှဲထားတဲ့ အဂငှစွေီတဈခုဖှဈပါတယွ။

Ref : GStarLive
Nemo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *