၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ထိုင်းမင်းသားချော ၁၀ ယောက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ထိုင်းမင်းသားချော ၁၀ ယောက်

The JOI ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ မင်းသားချောတွေဟာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ထိုင်းဖျော်ဖြေရေးလောကရဲ့ တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး မင်းသားလေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။

10. Om Akapan

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 50,000 Baht (၂၀ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 5 million Baht (၂,၆၈၆ သိန်းကျပ်)
ပွဲတက် = 120,000 Baht (၆၄ သိန်း ကျပ်)

9. Cee Siwat

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 60,000 Baht (၃၃ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 5 million Baht (၂,၆၈၆ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 150,000 Baht (၈၁ သိန်း ကျပ်)

8. Porshe Saran

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 60,000 Baht (၃၃ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 6 million Baht (၃,၂၅၄ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 180,000 Baht (၉၇ သိန်း ကျပ်)

7. Weir Sukollawat

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 80,000 Baht (၄၂ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 7 million Baht (၃,၇၉၉ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 150,000 Baht (၈၀ သိန်း ကျပ်)

6. Mark Prin

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 70,000 Baht (၃၈ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 8 million Baht (၄,၂၉၇ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 200,000 Baht (၁၀၇ သိန်း ကျပ်)

5. Boy Pakorn

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 90,000 Baht (၄၉ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 9 million Baht (၄,၈၃၅ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 200,000 Baht (၁၀၇ သိန်း ကျပ်)

4. Mario Maurer

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 100,000 Baht (၅၄ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 10 million Baht (၅,၃၇၁ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 300,000 Baht (၁၆၃ သိန်း ကျပ်)

3. James Jirayu

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 100,000 Baht (၅၄ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 15 million Baht (၈,၁၃၇ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 300,000 Baht (၁၆၃ သိန်း ကျပ်)

2. Nadech Kugimiya

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 200,000 Baht (၁၀၈ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 15 million Baht (၈,၁၃၇ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 400,000 Baht (၂၁၇ သိန်း ကျပ်)

1. Bird Thongchai

ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ ပိုင်း = 200,000 Baht (၁၀၇ သိန်း ကျပ်)
ကြော်ငြာ ၁ ခု = 30 million Baht (၁၆,၂၇၀ သိန်း ကျပ်)
ပွဲတက် = 300,000 Baht (၁၆၃ သိန်း ကျပ်)

Source: The Joi
Written: Hachi
Photos: Instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x